Thả hoài không đậu
Nguyên nhân do đâu

Hàu Oyster Plus - hinh01
Hàu Oyster Plus - hinh05

Hạn chế THẤP NHẤT
Tỷ lệ tinh binh dị tật

Hàu Oyster Plus - hinh06

TĂNG SỐ LƯỢNG
tinh binh

Hàu Oyster Plus - hinh07

TĂNG CHẤT LƯỢNG tinh binh
tăng tính di động thẳng, tăng khả năng sống sót

0 0 bỏ phiếu
Đánh giá bài viết, sản phẩm
0
Chúng tôi rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x

Pin It on Pinterest

Scroll to Top